Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg med syfte att förbättra det förebyggande arbetet, registrera riskbedömningar och åtgärder som vidtas för att därmed förbättra vård och omhändertagandet och öka säkerheten för patienter och personer i landstisngens/regionernas hälso- och sjukvård och kommunernas sociala omsorger.
Det som registreras är risk för fall, trycksår, onormal nedgång i vikt, munohälsa och blåsdysfunktion/inkontinens.

 

Här finns mer information…
för dig som vårdar och arbetar med äldre
för dig som är äldre eller närstående

 

If you’re interested in finding out more and joining the Community, please contact Agata Rukat by requesting friendship on this website and sending a private message. If you have any other general queries about CoPs, or the Co-Creation Network, please post your question in the General Discussion Forum.

This is a private group. To join you must be a registered site member and request group membership.